Marijke Kloosterman

beeldend kunstenaar


Home

Actueel

Werk

Inspiratie

CV

Cursussen

Agenda

Contact

Links

De energie van de elementen, culturen en hun overlevering drijven mij.
De wijze waarop ik deze ervaar, druk ik uit door middel van schilderen, textiel en keramische beeld-bouw technieken, voornamelijk abstract - als een gestolde beweging in de ruimte of als baken in de tijd.
Spanning - dynamiek en ruimtelijkheid zijn bepalend en kenmerkend voor mijn werk.

Bij de verschillende werkvormen zijn de huid, de structuur en de textuur van groot belang.

Mijn werk is abstract of geabstraheerd. Het toont altijd ruimtelijkheid, ondanks het feit dat textiel en schilderen in het platte vlak blijven.

De verschillende werkwijzen tonen dezelfde beweging, namelijk zo groot als mijn armbeweging is. En dezelfde signatuur, duidelijk van dezelfde maker. 

De laatste jaren ligt de nadruk op keramiek. In tegenstelling tot de beeldhouwer, die materiaal weghaalt, voel ik mij beeld-bouwer. Ik bouw mijn beelden helemaal met rollen klei op. Omdat een aantal beelden bijna manshoog zijn, moet ik ze wel in delen stoken.

Mijn glazuren maak ik zelf, zodat ik er iedere toon, matheid of glans aan kan geven, die de uitdrukking maakt, zoals ik die wil hebben. 

Mijn beelden zijn bakens op je pad, tekens in de tijd of een gestolde beweging in de ruimte. Ik word in mijn vormgeving duidelijk beïnvloed door voorafgegane of oude culturen. In mijn werk komen als vanzelfsprekend tekens en symbolen voor, die daarnaar verwijzen. Ook behuizing en vooral bescherming en beschutting vormen een thema.

Een logisch vervolg op waar ik nu mee bezig ben, zijn gedenktekens en schatbewaarders (urnen), al dan niet gecombineerd met glas. Het aardse, zware met het transparante.